حتما اسم بیل گیتس رو شنیده اید همون میلیاردر امریکایی


میدانید که او:


ثانیه ای 200 هزارتومان سود درامد دارد!


می تواند با مقداری از پولش یک جاده از کره زمین تا کره ماه بسازد!!!


او میتواند روزی 10 میلیارد خرج کند و تازه هفت نسل او 


تا اخر عمرشان راحت بخورند و بخوابند و روزها خرج میلیاردی کنند!!!!!


او بودجه 50 کشور پر درامد در سطح دنیا را دارد!!!!!!


وای....... اگه ما این پول رو داشتیم چی می شد.


حالا شما بگویید با این همه سرمایه و درامد چه کارهایی انجام می دادید.